A Crus da Casa Museo Cristóbal Colón

No caso da Crus, a mesma e a súa inscrición foron descubertas por Prudencio Otero en 1917, quen acompañado de Luis Gorostola realizan un croquis
no que se salienta a lenda «Juan Colón R o Año 1490.» Posteriormente a inscrición foi borrada cunha tella, para tratar de eliminala.

La Cruz de la Casa Museo Cristóbal Colón

En el caso de la Crus, la misma y su inscripción fueron descubiertas por Prudencio Otero en 1917, quien acompañado de Luis Gorostola realizan un
croquis en el que se destaca una leyenda «Juan Colón R o Año 1490.» Posteriormente la inscripción fue borrada con una teja, para tratar de
eliminarla.