Baiona

Baiona, primeiro lugar de chegada

A súa volta, Cristóbal Colón non recala en territorios dos Reis Católicos, senón que chega primeiro a Lisboa, en Portugal, sendo recibido polo fillo do seu amigo Alfonso V, Juan II de Portugal. Pero, ademais, unha das carabelas, A Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón, chega o 1 de marzo de 1493 a Baiona, curiosamente, un porto influenciado polo señorío dos Soutomaior. Baiona será a primeira vila, antes que Lisboa, á que chegará a nova de que Colón chegou ás “Indias”.

Baiona, primer lugar de llegada

A su vuelta, Cristóbal Colón no recala en territorios de los Reyes Católicos, sino que llega primero a Lisboa, en Portugal, siendo recibido por el hijo de su amigo Alfonso V, Juan II de Portugal. Pero, además, una de las carabelas, La Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón, llega el 1 de marzo de 1493 a Baiona, curiosamente, un puerto influenciado por el señorío de Soutomaior. Baiona será la primera villa, antes que Lisboa, a la que llegará la nueva de que Colón llegó a las “Indias”: