Heráldica

A heráldica é a ciencia que nos axuda a comprender e compoñer adecuadamente os escudos de armas ou o código de regras que permite representar e describir correctamente os escudos de armas. 

A consolidación do sistema de parentesco troncal e a cristalización das liñaxes foron froito dun proceso longo que se desenrolou por todo o Occidente europeo e que presenta cronoloxías diferentes.

Heráldica

La heráldica es la ciencia que nos ayuda a comprender y componer adecuadamente los escudos de armas o el código de reglas que permite representar y describir correctamente los escudos de armas. 

La consolidación del sistema de parentesco troncal y la cristalización de los linajes fueron fruto de un proceso largo que se desarrolló por todo el Occidente europeo y que presenta cronologías diferentes.

Para comprender isto mellor, botamos man do traballo do Profesor de Investigación do CSIS Eduardo Pardo de Guevara y Valdé.