O retrato de Cristóbal Colón

Sinálase como o retrato máis acaído, por proximidade temporal e por como e onde foi realizado, o Retrato de Cristóbal Colón no Cadro da “Virxe dos Navegantes”, de Alejo Fernández (entre 1505-1536). Esta obra, atópase na Sala dos Almirantes, nos Reais Alcázares de Sevilla.

El retrato de Cristóbal Colón

Se señala como retrato más certero, por proximidad temporal y por cómo y donde fue realizado, el Retrato de Cristóbal Colón en Cuadro de la “Virgen de los Navegantes”, de Alejo Fernández (entre 1505-1536). Esta obra, se encuentra en la Sala de los Almirantes, en los Reales Alcázares de Sevilla.